• 20 silos amb capacitat de emmagatzemar 900 Tn. d’adob líquid.
  • Bascula per pesatge.