• 4 tractors.
  • 1 camió.
  • 15 cubes per transport d’adob.
  • 4 màquines per aplicació.
  • 4 sembradores.