Aplicació d’adobs líquids (GPS + Secció de Trams).

  • Aplicació d’adobs sòlids.
  • Aplicació fitosanitaris.
  • Aplicació localitzada de nitrogenats (teledetecció) al blat de moro.
  • Sembra directa de cereal.
  • Anàlisis de terra (gratuït).
  • Cessió de cubes nodrisses directes a finca.
  • Altres serveis agrícoles.